Bázisintézmény

Rólunk

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadása a 2019-2020-as tanévben pályázatot nyújtott be az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási munkacsoport által elkészített pályamunkát érdemesnek ítélte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím három évig (2023-ig) történő viselésére.

 

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a kollégák számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

 

Jó gyakorlat:

„A tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint egy tanítás nélküli munkanapot kizárólag pályaorientációs célra használhatnak fel az iskolák. Az ” Iskolai pályaorientációs nap feladatbankja ” című jó gyakorlat egy gyűjtemény, mellyel azokat a pedagógusokat szólítjuk meg,  akik pályaválasztási döntéshelyzetben lévő tanulókkal foglalkoznak. Nekik kívánunk segíteni olyan online és offline, önismeretet és pályaismeretet célzó feladatokkal, melyek az információszerzés mellett alkalmat adnak az életvezetéshez és a munkaerőpiaci megfeleléshez szükséges kompetenciák fejlesztésére, valamint közösség- és személyiség fejlesztésre is.

Az élménypedagógia eszköztárának egyik alapja a játék, amelyre a feladatbankunk is épül. Ezekből a játékos feladatokból – a gyerekek igényeihez mérten – összeállítható egy komplett pályaorientációs napi program.”

 

Kapcsolattartó:
Prémné Horváth Katalin (mesterpedagógus)
Telefon: +36/46/532-321
Email: kataprem@gmail.com


Pályázati elbírálás