Pályaválasztási Tanácsadás

Rólunk

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, pályaválasztási munkacsoportja intézményi összevonások révén 2013. szeptember 1-jével alakult meg. A pályaválasztási tanácsadás azonban, mint nevelési tanácsadás jellegű szolgáltatás több évtizede jelen van a köznevelés rendszerében.

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatellátás jogszabályi előírás szerint a Székhelyintézményéhez kötött, de megyei ellátási körzettel működik. Igénybevételére a megyében élő vagy a megye nevelési-oktatási intézményeiben tanuló diákok, szüleik és a pedagógusaik is jogosultak. Tanácsadással/tájékoztatással (az igényekhez igazodva) segítjük a tanuló pályaválasztását, kiemelten kezelve az egyéni tulajdonságokat és a foglalkoztatási lehetőségeket.

Szolgáltatási kínálatunk:

  • Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás egyéni és csoportos formában,
  • Egyéni tanácsadás keretében az általános és középiskolás tanulók érdeklődésének, képességeinek figyelembevételével iskola- és szakmaválasztás segítése,
  • Egyéni információs tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak,
  • Konzultáció lehetőségének biztosítása,
  • Csoportos tájékoztatás intézményi környezetben tanórákon, a továbbtanulással, szakmaválasztással, valamint a közép- és felsőfokú képzési lehetőségekkel kapcsolatban,
  • Pályaválasztással kapcsolatos szülői értekezlete, nevelési értekezletek tartása,
  • Kiadványok, információs anyagok készítése,
  • Tanulási, egészségügyi problémákkal küzdő, ún. sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel bíró tanulóknak és szüleiknek egyéni tanácsadás,
  • Életpálya tanácsadás a szakképzésben

Telephelyünk a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola épületében található. Itt tartjuk az egyéni tanácsadásokat, melynek keretében információs tanácsadást és/vagy a tanulók érdeklődésének, képességeinek szakszerű vizsgálatát, iskola- és szakmaválasztásának segítését végezzük figyelembe kell véve a tanuló személyes adottságait és érdeklődését.

A kliensekkel foglalkozó szakemberek nagy tapasztalattal és szakmai tudással rendelkező tanácsadó kollégák.


Kapcsolat

Elérhetőségek: 3535 Miskolc, Tóth Árpád utca 12. (Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola épülete, fsz.)

E-mail: mpszpv@gmail.com

Telefon: 06-46-532-321

Levelezési cím: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.


Munkatársaink

Vezető


Molnár Gábor Pál

Molnár Gábor Pál

Szakmai főigazgató-helyettes, Megyei Szakértői Bizottság vezető, Pályaválasztási munkacsoport vezető, Megyei szakértői bizottsági munkaközösség vezető

További munkatársak

Prémné Horváth Katalin

pályaválasztási tanácsadó pedagógus, mesterpedagógus

Szalontai Éva

pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Csukerda Lajos

pályaválasztási tanácsadó pszichológus

Ujj Tiborné

ügyintéző


Letölthető anyagok

Szabályzatok

Feltöltés alatt

Aktualitások