Tokaji Tagintézmény

Rólunk

A B- A- Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye az 1997. október 31. óta működő Tokaji Nevelési Tanácsadó jogutóda, 2013 szeptember 1-től a Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmény. Feladatellátásunk a 15/2013.(II.26) EMMI rendelete alapján a Tokaji Járásban élő 0-21 éves korú gyermekre/tanulókra terjed ki.

Intézményünk fontos szerepet tölt be a város és a járás területén működő köznevelési intézményekben, ahol többnyire helyben biztosítjuk szolgáltatásainkat.

A segítő hálózat munkatársaival, az ingyenes ellátást igénybe vevő családokkal, szülőkkel folyamatosan törekszünk a jó kapcsolatok kialakítására, fenntartására.
A nagy elhivatottsággal dolgozó, szakmai tudásukat folyamatosan bővítő szakembereink a köznevelési, egészségügyi, szociális és kulturális intézmények, civil szervezetek rendezvényein rendszeresen tartanak előadásokat.

A szakmai munkánkban elsődleges az egységben zajló prevenció és a korrekció. A változó igényekhez igazodva, a segítségnyújtásban, támogatásban új formákat, módszereket dolgozunk ki, alkalmazunk.

SZOLGÁLTATÁSOK:

  • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ( a koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése)
  • Szakértői bizottsági tevékenység (3 évnél idősebb gyermekek/tanulók részére szülői kérelem, nevelési-oktatási intézmény kezdeményezése vagy hatósági elrendelés alapján)
  • Nevelési tanácsadás (pszichológiai ellátás, óvodai prevenciós szűrések és fejlesztések, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek/tanulók fejlesztése)
  • Logopédiai ellátás (a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrése, logopédiai terápia)
  • Gyógytestnevelés (iskolaorvosi vagy szakorvosi javaslat alapján speciális tornatermi és úszás foglalkozások keretében biztosítjuk a gyermek/tanuló egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatását)
  • Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása (intézményünkben tehetséggondozás, intézményen kívül tehetségkoordinátori tevékenység keretében valósul meg.)

Kapcsolat

Levelezési cím:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye
3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky E. út 13.

Munkatársaink

Vezető


További munkatársak

Bajnokné Orosz Katalin

gyógypedagógus-logopédus

Bódor Andrea Ágnes

mester pedagógus: konfliktuskezelési szaktanácsadó - pedagógiai szakpszichológus

Kiss Virág

fejlesztőpedagógus

Macsiné Fincziczki Angéla

fejlesztőpedagógus

Nagy Antal

óraadó gyógytestnevelő

  • Szakterület: gyógytestnevelés

Tóthné Sztankovics Tímea

gyógypedagógus

Balogh Gáborné

óraadó gyógytestnevelő

  • Szakterület: gyógytestnevelés

Csepei Robert Rolland

tanácsadó pszichológus

Kovács Zsófia

gyógypedagógiai asszisztens

Major – Venczel Adrienn

gyógytestnevelő

Soós – Vadász Tímea

fejlesztő pedagógus, tehetség koordinátor

Buzsikné Lukács Györgyi

óraadó egészségpszichológus

Bencsné Bernáth Annamária

fejlesztőpedagógus

Seress Hajnalka Julianna

Gyógypedagógus

Kudri Anna

gyógypedagógus-logopédus

Racskó Kamilla Emma

óraadó pszichológus.

Szakál Éva

mesterpedagógus, gyógypedagógus

Heteiné Girincsi Ilona

gyógypedagógus

Munkánkat segítő ügyviteli alkalmazottak

Sullerné Hanyecz Tünde

szakszolgálati titkár

Viszokai Györgyné

kisegítő dolgozó


Aktualitások

Tisztelt Szülők, Tisztelt Partnereink!   A 2021 március 5-én megjelent miniszteri határozat – 17/2021.(III.5.) – 11 pontja szerint a pedagógiai szakszolgálati intézmények elsősorban a személyes találkozást helyettesítő, a helyi viszonyokhoz igazodó alternatív technikák alkalmazásával valósítják meg tevékenységüket. Kérjük Önöket, ha bármivel kapcsolatban még több információra lenne szükségük, keressék az illetékes Tagintézményünket!